Over Brabant Cultuur

Brabant cultuur

bkkc, Brabant C, Cubiss, Kunstbalie en provincie Noord-Brabant zetten zich in om de zichtbaarheid van kunst en cultuur bij het Brabantse publiek te vergroten. Dit doen we met de provinciale campagne Brabant Cultuur, waarin we verschillende thema’s uitlichten. Het eerste thema is talentontwikkeling.

Talentontwikkeling

De Brabantse aanpak van talentontwikkeling is uniek en dat willen we zichtbaar maken. Want we benutten kansen met andere sectoren, bundelen krachten en investeren in duurzame initiatieven. Hiermee zorgen we voor een betere positie van makers en een sterkere kunst- en cultuursector. Met deze publieksprijs maakt ook het publiek kennis met talentvolle makers die Brabant rijk is.