Deelnamereglement

 • Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de organisatie van de publieksprijs en de stemgerechtigden. Stemgerechtigden geven door het uitbrengen van hun stem aan in te stemmen met het reglement.
 • De organisatie van de publieksprijs bestaat uit de provincie Noord-Brabant en bkkc, verenigd onder de naam Brabant Cultuur.
 • Iedere bezoeker van www.brabantcultuur.nl is stemgerechtigd. Een stemgerechtigde kan zijn of haar stem uitbrengen voor de publieksprijs. Per persoon mag niet meer dan één stem worden uitgebracht.
 • De persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) van de deelnemende stemgerechtigden mogen gebruikt worden voor communicatieve doeleinden van de organisatie van de publieksprijs.
 • Stemgerechtigden kunnen stemmen op dertig talenten. De dertig talenten zijn voorgedragen door de organisatie van de publieksprijs. De dertig talenten zijn door de organisatie van de publieksprijs geselecteerd uit een groslijst met talenten die zijn aangedragen door culturele organisaties in Brabant.
 • De genomineerde talenten worden op 16 januari 2018 bekendgemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen van 16 januari 2018 tot en met 20 februari 2018.
 • Stemmen kan uitsluitend via www.brabantcultuur.nl.
 • Stemgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen op drie talenten.
 • Stemgerechtigden moeten een geldig e-mailadres opgeven om hun stem uit te brengen. De stem is pas geldig, zodra de stemgerechtigde zijn/haar stem per e-mail heeft bevestigd.
 • De drie talenten met de meeste stemmen op 20 februari winnen de publieksprijs.
 • De drie winnaars van de publieksprijs worden binnen twee weken na het sluiten van de stemperiode bekendgemaakt, op een nader te bepalen moment. Data zijn onder voorbehoud.
 • Wanneer er zich in de ogen van de organisatie van de publieksprijs onregelmatigheden voordoen bij de stemprocedure (zoals digitale manipulatie) dan behoudt de organisatie zich het recht voor om in te grijpen.
 • Door te stemmen op de publieksprijs van Brabant Cultuur gaat men akkoord met stemreglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van deze publieksprijs.